ابوالفضل جلال تولدت مبارک

اختتامیه مراسم تولد ابوالفضل جلال در سرویس اجتماعى روزنامه خورشید

براى دیدن عکس‌هاى دیگر اینجا و اینجا کلیک کنید.