به نام خدا

جناب آقای محمد رضا تقوی‌فرد
مدیرعامل محترم موسسه آهنگ آتیه و مدیر مسئول محترم روزنامه خورشید

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب محمد رضا عطایی به علت پاره‌ای از مشکلات و اختلاف سلیقه با اعضای تحریریه انصراف خود را از ادامه همکاری با آن نشریه وزین اعلام کرده و استعفای خود را تسلیم می‌نمایم.
 برای کسی چون من که بیشتر عادت کرده است روزنامه‌نگاری را به عنوان حرفه‌ای شریف نگاه کرده و حرمت قلمش را حفظ کند،مدت دو ماهه فعالیت در روزنامه خورشید میدان آزمون و خطای خوبی بود. امیدوارم در پناه خداوند بزرگ موفق و پیروز باشید.

با تشکر و تجدید احترام- محمد رضا عطایی
۱۹ آذر ماه ۱۳۹۱