کوشم اکنون در این خانه‌ى دور
شادى زندگى در بگیرد
چنان گویى طفلى به بازى
بوسه از طفل دیگر بگیرد

لیک من خسته جان و پریشان
مى‌سپارم ره آرزو را
یار من نقد و دلدار من عقل
مى‌روم تا به دست آرم او را1.


این‌جا خانه‌ى جدید من است، پس از آنکه سایت نت‌هشتم فیلتر شد، دیگر در هیچ خانه‌اى زیاد دوام نمى‌آورم.
در آخرین هجرت‌ام به اینجا کوچیدم؛ خوشبختانه در این کوچ غیراجبارى، توانستم تمام چیزهایی که در خانه قبلى داشتم، حتى نظرات دوستانم را بیاورم. به این امید که در این خانه‌ى جدید، حرف تازه و عقلانیت بیشترى حاکم باشد.
همه‌ى دوستان به این خانه دعوت‌اند، قدم‌تان روى چشم، خوش آمدید.

 

----------------------------------------------------------------------------

1- برگرفته از شعر خانه‌ى متروک فروغ فرخزاد