براى تماس با اینجانب مى‌توانید به آدرس‌های زیر ایمیل فرستاده و یا از فرم زیر استفاده کنید:

ataaaei@gmail.com
ataaaei@ymail.com