همه می‌پرسند: راستی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا رفت؟ 

در پاسخ به همه‌ی این سئوال‌ها فقط یک جواب می‌دهم: دیگر همه چیز تمام شده و وریا دیگر در بین ما نیست. 

  

 

حالا وریا به آرزوی خودش رسید و با عمر کوتاه ۳۱ سال دعایش برآورده شد.