فضای مجازی که روزی همچون یک بیگانه به جامعه وارد شد، امروز چنان در بخش‌های مختلف زندگی بشری نفوذ کرده که گویی هیچ راه گریزی از آن نیست.
چند سال پیش با ورود وبلاگ‌نویسی به ایران موج جدیدی از ارتباطات در جامعه به وجود آمد که بسیاری را به خود مشغول کرد؛ اما امروز با زیاد شدن راه‌های ارتباطی و دسترسی راحت به این فضاها از طریق گوشی‌های هوشمند فضاهای سنتی مانند وبلاگ اقبال پیش را ندارد.
آسیب‌شناسی این مقوله تنها به دسترسی راحت به فضاهای جدید برنمی‌گردد؛ بلکه یک فاجعه عظیم در حال وقوع است؛ زمانی که قرار است مطلبی برای وبلاگ نوشته شود، نیاز است فکر و اندیشه بیشتری برای آن صرف شود تا یک copy-past ساده که امروز در حال فراگیری جامعه اطلاع‌رسانی ایران است.