اولین روز از اولین ماه سال جدید از راه رسید، همیشه سال جدید پر است از آرزوهای زیبا برای کسانی که دوست‌شان دارم، برای همه بهترین‌ها را آرزو می‌کنم، اما اجازه بدهید مبارکی بماند برای بعد، برای روزی که مصیبتی در کار نباشد.