قرار است در روزنامه بهار علاوه بر آسیب‌های اجتماعی و مصاحبه با جامعه‌شناسان با همکاری دوست خوبی صفحه‌ای تحت عنوان زنان و با رویکرد مطالعات زنان راه‌اندازی کنیم. امروز اولین شماره از این صفحه منتشر شد. گرچه مثل همه‌ی اتفاقات این روزهای ایران نمی‌توان به ادامه کار این صفحه یا نظم انتشارش امیدوار بود، اما به هر حال این هم تلاشی است برای دانایی؛ شاید تنها برای رهایی از عذاب دردناک نادانی.
در این صفحه که موضوع‌اش خشونت و ابعاد مختلف آن علیه زنان است، خیابان بلند به بررسی این موضوع و ابعاد مختلف آن در سه اپیزود پرداخته، گرچه این موارد مربوط به خیابان بلند است و بنابر همه شواهد این خیابان خیالی با خیابان‌های طبیعی ما یکسان است.

لینک صفحه در آرشیو روزنامه بهار

لینک PDF صفحه


پی‌نوشت: این ستون در سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر بازنشر شده است.