یوزپلنگ ایرانی

این روزها حمایت از یوزپلنگ ایرانی به یک مد تبدیل شده و از اخباری که می‌رسد، بیشتر احساس می‌کنم همه می‌خواهند نام‌شان در حمایت از یوزپلنگ جایی ثبت شود تا اینکه کاری کنند...