هر وقت به آخر مرداد می‌رسیم ناخودآگاه ذهن به سمت نقطه‌ی خاصی منحرف می‌شود، سال 32 کودتای 28 مرداد.

در این بین اگر چه خیلی در حق مصدق جفا رقته و او که نخست وزیر قانونی کشور بود بر خلاف قانون در دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال حبس و پس از آن تبعید محکوم شد، اما در حق دیگران ظلمی به مراتب بیشتر رفت چرا که پشت سر مصدق از چشم‌ها دور ماندند.

کودتاچیان اغلب دستگیرشدگان را به حبس و تبعید محکوم کردند، اما در این میان دو نفر به مرگ محکوم شدند، دو روزنامه‌نگار.