کسی مثل من در هر وضعیت و جایی که باشد خود را «روزنامه‌نگار» می‌داند و حالا که به دلایلی از کار در روزنامه استعفا داده‌ام، دنبال کار جدید می‌گردم.
اما در حال حاضر به مصداق همان جمله  معرف «وقتی به در بسته خوردم یا راهی می‌یابم یا راهی جدید خواهم ساخت.» نشریه کلاغ را با ابوالفضل جلال راه انداخته‌ایم. کلاغ قرار است جایی باشد برای همه حرف‌های نزده‌یمان. اولین شماره کلاغ به زودی منتشر می‌شود.
البته در حال حاضر مشغول کار بر روی «گفتار دکارت» هستم. در این خصوص در آینده مطالب بیشتری خواهم نوشت.

٢٠ آذرماه ١٣٩١ سال گذشته از هجرت
به شهادت خورشید
کتابخانه مجلس شورای اسلامی
بهارستان-تهران