در خیابان بلند، خرید و فروش همه وسایل و مایحتاج مردم در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها انجام می‌شود. در این خیابان مثل همه جای دیگر دنیا برای معامله چهار رکن وجود دارد: خریدار، فروشنده، کالا و مبلغ. اما چیزی که این روزها بلوایی در خرید و فروش‌های خیابان بلند برپا کرده، تعداد کالا، کمبود نقدینگی و تغییر مبالغ است.