در خیابان بلند که قدم می‌زنی، این روزها پوشش‌ها و آرایش‌هایی به چشم می‌خورد که برای چشم و ذهن آشنا نیست. چیزهایی که این روز‌ها به اسم «مد» رایج شده نه می‌شود به آن گفت قشنگ است و نه می‌توان گفت جذاب است، اما با این حال عده‌ای هستند که از آن استفاده و تازه خیلی هم احساس خوش‌تیپ بودن می‌کنند و عده‌ای دیگر هم فکر می‌کنند مد جدید است.

لینک صفحه در آرشیو روزنامه بهار

لینک PDF صفحه