روزنامه‌نگاری کار زیبایی است. هیچ چیزی که برای آدم نداشته باشد، حداقل می‌توانی خودت را در آئینه کارهایی که انجام داده‌ای ببینی. فعلاً صفحه 10 روزنامه بهار هر پنج‌شنبه صفحه من است، حالا شاید هم این یک صفحه در هفته شد دو یا سه صفحه. 

در شماره امروز مطلب گزارش بازارچه‌ای با صاحبان بسیار را هم خودم نوشتم، اما با اسم مستعار آبتا آریا؛ اما خودم بیش از همه مطالب ستون خیابان بلند را دوست دارم، خیابانی خیالی که بنا بر همه شواهد با خیابان‌های طبیعی ما یکسان است.

لینک صفحه در آرشیو روزنامه بهار

لینک PDF صفحه