زندگی شهری برای انسان امروز پر است از دردسرهای هر روزه، راه فراری هم نیست. تنها کاری که می‌شود کرد همین غرغر کردن است. به همین دلیل یادداشتی نوشتم در خصوص مصائب زندگی شهری.