هفته‌ی کودک آغاز شده و کودکان زلزله‌زده آذربایجان همچنان در بیم و هراس به سر می‌برند. به مناسبت این هفته نگاهی داشتم به وضعیت این کودکان.