مصرف‌گرایی پدیده‌ای بحرانی است که در جامعه‌ی امروز ما مشغول جولان دادن است، با جدیت تمام معتقدم این پدیده بحران‌های زیادی را در جامعه دامن می‌زند. البته به هیچ عنوان معتقد نیستم که این موضوع سوغات غرب بوده و یا پدیده‌ای وارداتی است، چرا که غرب سال‌هاست از این موضوع گذر کرده و ما تازه با آن دست به گریبان شده‌ایم. تیتر اصلی این یادداشت «حرکت به سوی مصرف بیشتر» بود که حالا به هر دلیلی سیاست روزنامه بر این قرار گرفته بود که در تیتر مصرف‌گرایی را پدیده‌ای وارداتی بنامند.
در یادداشت بعدی به بررسی پدیده مصرف‌گرایی به عنوان یکی از لایه‌های زیرین آسیب‌های اجتماعی می‌پردازم.