در بررسى لایه‌هاى زیرین آسیب‌هاى اجتماعى این بار موضوع تنهایى را در یادداشتى بررسى کرده‌ام.