بروز شکاف‌های اجتماعی یکی دیگر از لایه‌های زیرین آسیب‌های اجتماعی است که اگر چه به نظر زیاد مهم نمی‌آید اما درست مثل گسل‌های زمین خطرناکند.
در یادداشتی به بررسی این موضوع پرداخته‌ام.